Kategorier
Bygg

Trädfällning Uppsala – tänk på detta

Om du går i skogen och tittar på alla träd så kommer du ganska snart bli varse om att dessa inte alls är stöpta i samma form. Långt därifrån. Vissa är stora, andra är mindre, somliga har riktigt stora trädstammar, medan andra å sin sida är riktigt tätbevuxna. Träd är olika – och det är en tanke man måste ha med sig inför en trädfällning i Uppsala.

Träden ser inte bara olika ut för ögat. Även själva rotsystem skiljer sig markant åt och det är även det en fråga som bör tas med i beräkningen i samband med att man ska genomföra en trädfällning i Uppsala med en efterföljande stubbfräsning.

Kort sagt: hur ska du hantera det träd som ska fällas? Hur kan du genomföra en säker trädfällning i Uppsala utan att skada dig själv, någon annan person eller exempelvis egendom i form av ditt hus, din bil – eller grannens diton?

Trädfällningen måste anpassas

Att träd är olika till form och storlek innebär att en trädfällning också måste anpassas efter de givna förutsättningarna och inte efter en manual som man alltid kan följa.

Att dessutom exempelvis väder och vind spelar roll och att skicket på trädet som ska fällas också ska vara med i beräkningen gör saken ännu svårare och en trädfällning än mer komplex att hantera. Allt detta leder oss egentligen till en sak: ska du fälla ett träd på din tomt – se till att ta professionell hjälp.

Fördelar med professionell trädfällning

Genom att anlita en arborist och ett professionellt företag inom trädfällning i Uppsala så garanteras du dels ett tryggt och säkert jobb. Dels så kan du även inkludera andra tjänster i avtalet där exempelvis trädet kan sågas upp i bitar som du kan elda med – och där stubben kan fräsas bort utan risk för skador.

Trädfällning i professionell regi kostar några kronor extra, men det handlar också om en rejäl investering. Hur mycket kostar din bil eller ditt hus? Dessutom är tjänsten något du kan använda Rut för också.